To etap organizacyjny (dostępy do systemów, niezbędne narzędzia pracy). Na tym etapie zaczniemy wdrażać Cię do naszej organizacji.