Regularnie będziemy podsumowywać i omawiać Twoje wyniki oraz wyznaczać wspólnie cele na następny okres.