Wspólnie podsumowujemy dotychczasową współpracę i na tej podstawie podejmujemy decyzję o jej kontynuacji.